Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Βιωσιμότητας του Ομάν , που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2023, πολλές εταιρείες του Ομάν από όλους τους τομείς αναγνωρίστηκαν για τις επιδόσεις τους στη nβιώσιμη ανάπτυξη και τα κριτήρια ESG, στην εκδήλωση Oman Sustainability Week Awards.

Ο Δείκτης Βιωσιμότητας του Ομάν (Oman Sustainability Index), ο οποίος αποτελεί το πλαίσιο αξιολόγησης εταιρειών για τη συμμόρφωση με τα κριτήρια ESG, αναπτύχθηκε από το Κέντρο Αειφορίας (CSE) κατόπιν πρόσκλησης του κυβερνητικού οργανισμού BEAH και έχει ως στόχο την ανάπτυξη της βιωσιμότητας όλων των κυβερνητικών και ιδιωτικών οργανισμών, αλλά και την ευθυγράμμιση με τους στόχους που έχει θέσει το Ομάν, όπως αυτοί αναφέρεται στο Oman Vision 2040.

Το Oman Sustainability Index – που βασίζεται στο πρότυπο GRI – προσφέρει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση αλλά και σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο Ομάν, να αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια ESG και να λάβουν βαθμολογίες και παρατηρήσεις σχετικά με την πρόοδό τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.