Οι εκπρόσωποι των οικοσυστημάτων καινοτομίας των ελληνικών κλάδων ψυχαγωγικών και δημιουργικών τεχνολογιών (gi-Cluster), της νανο/μικροηλεκτρονικής (mi-Cluster) και των διαστημικών τεχνολογιών (si-Cluster), θα λάβουν μέρος σε B2B και C2C (cluster to cluster) συναντήσεις για αναζήτηση νέων ευκαιριών συνεργασίας, δικτύωση με την ασιατική αγορά, ανταλλαγή καλών πρακτικών, ενίσχυση της εξωστρέφειας και πρόσβαση σε αλυσίδες αξίας με σημαντικούς παίκτες της παγκόσμιας αγοράς. Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε τοπικές τεχνολογικές επιχειρήσεις και να λάβουν μέρος στην έκθεση Cοmputex.