Στο λανσάρισμα ενός info and insights hub προχωρά η πλατφόρμα Clubhouse, με στόχο να βοηθήσει κοινό και εταιρείες να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του app και των πιθανών ευκαιριών τις οποίες προσφέρουν τα ποικίλα Rooms και τα features του.

Το «Creator Commons» αποσκοπεί να παρέχει σημαντικά insights για όλους τους πιθανούς τρόπους αξιοποίησης του Clubhouse, καθώς και για τους τρόπους προώθησης της παρουσίας των εταιρειών σε αυτό. Συγκεκριμένα, παρέχει στοιχεία και περιλαμβάνει λεπτομερή overviews για τον τρόπο λειτουργίας των Clubs και Rooms, αλλά και για τον τρόπο εμπλοκής σε αυτά.

Επιπλέον, διατίθενται πληροφορίες αποκλειστικά για το brand usage και, καθώς το Clubhouse δεν παρέχει analytics data, παρέχονται συμβουλές σχετικές με την παρακολούθηση του in-app performance. Παράλληλα, διατίθεται το «Brands and Monetization overview», το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές και τις χορηγίες στα Rooms.

Παρά τη διευκόλυνση, ωστόσο, την οποία παρέχει σε όσους σκέπτονται να χρησιμοποιήσουν το app και τις δυνατότητές του στο πλαίσιο του marketing, το ερώτημα που εγείρεται είναι εάν το Clubhouse θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, δεδομένης της αύξησης του ανταγωνισμού στον χώρο.

(Πηγή: socialmediatoday.com)