Τον Νοέμβριο 2022, το CEO Clubs Greece καλωσόρισε ως νέο μέλος στο Διοικητικό του Συμβούλιο τον Θάνο Κυριαζή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Miele Hellas. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Club υποστηρίζουν σε στρατηγικό επίπεδο τις δράσεις του οργανισμού, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση. Βάσει του ρόλου τους αυτού, προτείνουν, διατυπώνουν, και εφαρμόζουν τον στρατηγικό σχεδιασμό που σχετίζεται με τον τομέα τους, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής διακυβέρνησης του οργανισμού, συμβάλλοντας στη συνεχή διαμόρφωση του σκοπού, των αξιών, και των στρατηγικών του.

Τέλος, λειτουργούν ως πρεσβευτές του Club, επιδιώκοντας ενεργά την ανάπτυξή του, την οικονομική του ευρωστία, και την ευρύτερη επιτυχία των ενεργειών του. Το ΔΣ απαρτίζεται από τους: Γεωργία Καρτσάνη, Πρόεδρος, Αλέξανδρο Αθανασούλα, VP – Member Experience (Stirixis Group), Χριστίνα Αντωνίου, VP – Charter of Impact (Daikin Hellas SA), Θάνο Κυριαζή, VP – Charter of Impact (Miele Hellas SA), Πολυδεύκη Λουκόπουλο, VP – Education and Learning (Signify Hellas SA), Δημήτρη Μιχόπουλο, VP – Reputation (ex-CEO, MullenLowe Athens) και Τάσο Σπανίδη, VP – Innovation (Generation Y).

Ο Θάνος Κυριαζής, μαζί με τη Χριστίνα Αντωνίου, θα ηγηθούν του επερχόμενου Charter of Impact του Club, το οποίο θα ξεκινήσει επισήμως τον Ιανουάριο 2023 με σκοπό να παρακολουθεί το ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα του οργανισμού, στοχεύοντας σε μεγιστοποίηση της επίδρασης του Club προς την ουσιαστική βελτίωση του κοινωνικού γίγνεσθαι της χώρας μας.