Το νέο λογότυπο του CEO Clubs Greece σχεδίασε η Stirixis Group, αλλαγή η οποία σηματοδοτεί και τον επαναπροσδιορισμό «του ρόλου, των δράσεων και της εικόνας του, ώστε να εξακολουθήσει να στέκεται επάξια στο πλευρό των CEOs, αρωγός και συν-εμπνευστής του μέλλοντος που οραματίζονται». Το νέο λογότυπο, βασισμένο στο διεθνώς αναγνωρίσιμο σήμα του διεθνούς CEO Clubs International, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, επανασχεδιάστηκε με σκοπό να αποδώσει τη νέα στρατηγική του για την επόμενη δεκαετία. «Η λέξη CEO σχηματίζεται με ροϊκό και δυναμικό τρόπο, σχηματίζοντας ταυτόχρονα τη σφραγίδα του CEO Clubs Greece, που καθιερώνεται πλέον στρατηγικά ως ένα «Σπίτι» συλλογικής σοφίας, αειφόρου ανάπτυξης και μελλοντικής σκέψης που εξασφαλίζει τη βελτίωση της ζωής των μελών του και σφραγίζει την ανάπτυξη ηγεσίας της νέας εποχής», καταλήγει η επίσημη ανακοίνωση.