Το CEO Clubs Greece ιδρύει το School of Leadership Practice, μία εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα δημιουργεί σειρά προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ελλήνων CEOs. Τα προγράμματα θα προσφέρονται με πιστοποίηση, αποκλειστικά στα μέλη του Club.

Σχεδιάστηκαν για να ακολουθήσουν τις εξελίξεις στη διεθνή ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και έρευνα και να τις συνδυάσουν με πρακτικές γνώσεις και εφαρμογές από την τοπική αγορά. Ομιλητές και εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό θα πλαισιώνονται από Έλληνες CEOs, που θα λειτουργούν ως visiting practitioners και θα μοιράζονται με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες τους από τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας.

Το πρώτο πρόγραμμα του CEO Clubs School of Leadership Practice θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Οκτωβρίου και αφορά το Board Practice and Directorship. Διευθυντής του προγράμματος και βασικός εισηγητής είναι ο Andrew Kakabadse, Καθηγητής Διακυβέρνησης και Ηγεσίας στο Henley Business School. Ο Kakabadse θα πλαισιώνεται από τον Μ. Οικονομάκη, Πρόεδρο του ομίλου Π. Πετρόπουλου, και τον Γ. Στάσση, Πρόεδρο και CEO της ΔΕΗ.