Στο πλαίσιο της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, το Career and Life Coaching Centre, σε συνεργασία με την Coco-Mat και με την ευγενική δωρεάν χορηγία των χώρων της, προσέφερε το δωρεάν πρόγραμμα coaching «Career Re-focus Coaching Programme: Mission Possible». To πρόγραμμα ολοκληρώθηκε
σε πέντε εβδομάδες και κάλυψε τα πέντε βήματα που απαιτούνται για τον επαναπροσδιορισμό των επαγγελματικών στόχων και τη δημιουργία εποικοδομητικής επαφής με ενδιαφερόμενους εργοδότες.