Από την TopCreations

Η ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την TopCreations και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές για ανάπτυξη Digital Publishing εφαρμογών στο σύνολο των διαθέσιμων πλατφορμών.

H iPad έκδοση προσφέρει στους χρήστες άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση σε ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, τιμές μετοχών και δεικτών σε πραγματικό χρόνο, αναλύσεις, παρακολούθηση χαρτοφυλακίου κ.α.

O χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις ειδήσεις ανά θεματική κατηγορία, να έχει πρόσβαση στην εικόνα των αγορών, ενώ μπορεί ακόμη και σε offline περιβάλλον να διαβάσει τα άρθρα.