Και προσφέρει 200 μίλια σε κάθε νέα αίτηση για εγγραφή

Στους επιβάτες που είναι μέλη του Club, επιστρέφεται το 10% της αξίας του ναύλου των εισιτηρίων τους μέσω δωρεάν εισιτηρίων αναλόγου αξίας σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούν τα πλοία της εταιρείας, με τη συμπλήρωση ταξιδιών που αντιστοιχούν σε 1.000 μίλια. Με τη συμπλήρωση 3.000 μιλίων, οι επιβάτες-μέλη εντάσσονται αυτομάτως στην κατηγορία των Gold Members.