Τις προτεραιότητες των brands για τη νέα χρονιά καταγράφει η έκθεση της Nielsen 2022 Annual Marketing Report, μετά από έρευνα σε 2.000 διεθνείς marketers. Όπως προκύπτει από τα ευρήματα, το brand awareness αποτελεί τον βασικό στόχο. Σχεδόν 2 στους 3 (64%) δήλωσαν ότι τα social media είναι το πιο αποτελεσματικό paid κανάλι, με τα TikTok και Instagram να κυριαρχούν στα budgets.

Ο αυξανόμενος κατακερματισμός των Μέσων εντείνει την ανάγκη για ολιστικό measurement, αλλά 1 στους 2 (54%) επαγγελματίες του κλάδου δεν είναι σίγουρος ότι μετρά το ROI ολόκληρου του funnel. Τα data θεωρούνται «κλειδί» για εξατομικευμένες στρατηγικές, ωστόσο, 1 στους 3 (36%) υποστηρίζει ότι η πρόσβαση σε αυτά και η εξαγωγή αξιοποιήσιμων insights είναι πολύ ή και εξαιρετικά δύσκολη.

Μεγαλύτερη έμφαση σε purpose-driven πρωτοβουλίες μπορεί να βοηθήσει τις μάρκες να επιτύχουν βαθύτερες συνδέσεις, αν και στοιχεία της Nielsen δείχνουν ότι το 55% των καταναλωτών δεν έχει πειστεί ότι οι εταιρείες σημειώνουν όντως πρόοδο. Τέλος, αν και το 69% των marketers αναγνωρίζει τα first-party data ως απαραίτητα για τη στρατηγική του και το 72% πιστεύει ότι έχει πρόσβαση σε ποιοτικά στοιχεία, μόνο το 26% είναι απολύτως σίγουρο για τα data κοινού που διαθέτει.

(Πηγή: WARC)