Για το σκοπό αυτό έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ευρύτερα σε εταιρείες επικοινωνίας, διαφημιστικές ή εταιρείες δημοσίων σχέσεων. Όπως αναφέρει σε σχετική καταχώριση, η συνεργασία αφορά στη μελλοντική του επικοινωνία, ενόψει των μεγαλεπίβολων αναπτυξιακών πλάνων που ξεκινά να υλοποιεί.