Μέσω της Genna Advertising

Η Genna Αdvertising είναι μία από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές στις εν λόγω χώρες, με πολυετή παρουσία και πελατολόγιο τοπικών και πολυεθνικών πελατών όπως Turkish Airlines, Mastercard, Danone, Bank of Baku κλπ. Με την Ashley Instanbul, το AshleyWorldgroup επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην αγορά της επικοινωνίας  και του marketing τόσο στην Τουρκία όσο και στα κράτη της ευρύτερης περιφέρειας.