Συγκεκριμένα, έδωσε το παρών με το Αρκάδι Green Stop, έναν διαδραστικό τρόπο εκμάθησης των παιδιών τόσο για τη σωστή διαδικασία πλυσίματος των χεριών, μετά από κάθε δραστηριότητα, όσο και για τη καθοριστική σημασία της σχετικά με την πρόληψη και την αποφυγή των μολύνσεων. Στο τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκαν σε όλους δώρα με προϊόντα Αρκάδι. Η ενέργεια Αρκάδι Green Stop, μακροπρόθεσμα, θα πραγματοποιηθεί σε πολλά σημεία της Ελλάδας.