Το φυσικό μεταλλικό νερό Aqua Carpatica στηρίζει το έργο του Αρκτούρου και τη λειτουργία της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης της οργάνωσης. Πρόκειται για μία οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992 και έχει ως στόχο την προστασία της άγριας πανίδας, κυρίως της αρκούδας και του λύκου, και του φυσικού περιβάλλοντος, στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

«Το φυσικό μεταλλικό νερό Aqua Carpatica στηρίζει έμπρακτα τη δράση του Αρκτούρου, καθώς μέσα από αυτήν τη συνεργασία δηλώνει τον σεβασμό και την ιδιαίτερη ευαισθησία του τόσο στην πανίδα, όσο και στη βιοποικιλότητα που υπάρχει στον τόπο μας», δηλώνει σχετικά η εταιρεία.