Το Aqua Carpatica είναι ο χορηγός του προγράμματος «Τα Δημοτικά Σχολεία πρωταθλητές στην Ανακύκλωση» που διοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών και δασκάλων, στην ανακύκλωση με έμφαση στη Διαλογή στην Πηγή. Στο πρόγραμμα συμμετέχει και το παρουσιάζει ο πρώην διεθνής αθλητής βόλεϊ Βασίλης Κουρνέτας.

Στα 20 σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκτός από τη διαδραστική παρουσίαση για τον τρόπο ανακύκλωσης στην πηγή, έχουν τοποθετηθεί μπλε και κίτρινες τσάντες ανακύκλωσης στις σχολικές αίθουσες και μπλε και κίτρινοι κάδοι στους προαύλιους χώρους των σχολείων. Επίσης, τους έχει μοιραστεί διαδραστικό υλικό, ενώ υλοποιούνται και εκπαιδευτικά παιχνίδια.