Στα ανθρώπινα συναισθήματα έχουν τις ρίζες τους οι σύνθετοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία ή την αποτυχία ενός επιχειρηματικού μετασχηματισμού, βρέθηκε σε μελέτη της EY και του Saïd Business School του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η οποία βασίστηκε σε έρευνα μεταξύ 935 ηγετικών στελεχών και 1.127 εργαζομένων από 23 χώρες και 16 κλάδους της οικονομίας.

Επίσης, αναφέρει ότι οι ηγέτες που δίνουν προτεραιότητα στα συναισθήματα του δυναμικού τους κατά τη διαδικασία του εταιρικού μετασχηματισμού έχουν 2,6 φορές περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν, σε σχέση με όσους δεν το κάνουν, ενώ 52% των ερωτηθέντων σε μετασχηματισμούς υψηλής απόδοσης δήλωσαν ότι ο οργανισμός τους παρείχε τη συναισθηματική υποστήριξη που χρειάζονταν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αντίθετα, η συναισθηματική πίεση στο ανθρώπινο δυναμικό αυξάνεται κατά 136%, κατά τη διάρκεια ενός μετασχηματισμού που δεν αποδίδει.

Η πιθανότητα επιτυχίας του μετασχηματισμού μπορεί να αυξηθεί μέσω της μεγιστοποίησης του συναισθηματικού αντίκτυπου των ακόλουθων έξι βασικών παραγόντων: 1. Προσαρμογή και καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων. 2. Όραμα που εμπνέει και μπορεί να πιστέψει το ανθρώπινο δυναμικό. 3. Κουλτούρα που ενσωματώνει και ενδυναμώνει τις απόψεις όλων. 4. Ξεκάθαρες ευθύνες και προετοιμασία για την αλλαγή. 5. Τεχνολογία για να προωθήσετε δράσεις με ορατά αποτελέσματα. 6. Βέλτιστοι τρόποι σύνδεσης και συνδημιουργίας.