Σχέδιο marketing και ολοκληρωμένη επικοινωνία

Συγκεκριμένα, σκοπός είναι η εκπόνηση σχεδίου Μάρκετινγκ και ολοκληρωμένης επικοινωνίας για την ταυτότητα, εξωστρέφεια και οργάνωση της επικοινωνιακής πολιτικής του Πανεπιστημίου, η αναβάθμιση και συνεχής επικαιροποίηση του site, η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και συνεδρίων, ο σχεδιασμός και παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών spot σε τοπικούς σταθμούς και η παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας. Η εκτιμώμενη αξία του έργου εκτός ΦΠΑ ανέρχεται σε 650.406 ευρώ και βαρύνει την Πράξη «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» στον άξονα «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 22 Μαϊου 2014.