Οι εκπεμπόμενοι ρύποι, που εκλύθηκαν κατά την πραγματοποίηση του tour, υπολογίστηκαν και στη συνέχεια αντισταθμίστηκαν βάσει διεθνών προτύπων από το CSE, εκδίδοντας πιστοποιητικό «climate neutral» για το Amita Motion Tour 2010 και την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2010.

Παράλληλα, σε όλες τις στάσεις του Amita Motion Tour 2010 καθώς και στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας, δόθηκε η δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να ανακυκλώσουν τα απορρίμματα. Η ποσότητα των υλικών ανακυκλώθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης και με τον συντονισμό από το Κέντρο Αειφορίας (CSE).