Το Άλτις επιλέγει τη «Μικρόπολις 2011» και συγκεκριμένα τη Γειτονιά της Φύσης, ως πλατφόρμα ανάδειξης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το δεύτερο brand της Unilever που υιοθετεί μία από τις γειτονιές της διοργάνωσης που στόχο έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών, μαθητών και οικογενειών.