Ο όμιλος Aldemar Resorts και το Aldemar Academy υποδέχονται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Πειραιά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, από τις 27 ως τις 29 Μαΐου.

H τριήμερη επίσκεψη του μεταπτυχιακού προγράμματος στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Τουρισμό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» που διδάσκουν οι Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Aldemar Resorts, και Ηλίας Σαββάκης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Βιωσιμότητας & Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, επίσκεψη στο ελαιοτριβείο Μάρκελλου στην Κόρινθο, στον Αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας και στο «πράσινο» οινοποιείο Μπριντζίκη. Τη φιλοξενία του Πανεπιστημίου Πειραιά αναλαμβάνει το Aldemar Olympian Village. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου Aldemar Resorts και της πρωτοβουλίας Aldemar Academy.