Έδρα «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος» συστήνεται στο Alba Graduate Business School, με δωρεά του ομίλου Τιτάν και της οικογένειας Παπαλεξοπούλου και Κανελλοπούλου. Επιπροσθέτως, συστήνεται «Πρόγραμμα Υποτροφιών Θ. Παπαλεξόπουλου» με δωρεά του Ιδρύματος Π&A Κανελλοπούλου.

Η συγκεκριμένη δωρεά στοχεύει τόσο στην ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης για τη βιωσιμότητα, όσο και στην παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών. Παράλληλα, συμβάλλει στην ανάδειξη του Alba σε κόμβο διάχυσης γνώσης στο αντικείμενο.

Η Έδρα θα χρηματοδοτεί τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του/της κατόχου της. Ο πρώτος κάτοχος της έδρας θα είναι ο Δρ. Παύλος A. Βλάχος, Associate Professor of Marketing, Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Οι υποτροφίες αφορούν Έλληνες σπουδαστές που συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή προγράμματα ΜΒΑ του Alba.