Επίσημος ομιλητής ήταν ο Peter Austin Vlachos, CEO της Beck, Mack and Oliver LLC, σύμβουλος επενδύσεων και διαχειριστής κεφαλαίων πλέον των 3,5 δισ. δολαρίων, ο οποίος εστίασε στην οικονομική κρίση και την Επιχειρηματική Ηθική.