Το ALBA Graduate Business School πραγματοποίησε την πανελλήνια έρευνα “Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας” για το 2ο εξάμηνο του 2009. Σύμφωνα με την έρευνα, παρατηρείται στασιμότητα στις προσλήψεις, μία στις τέσσερις εταιρείες θα προχωρήσει σε μείωση προσωπικού, μία στις δύο θα προχωρήσει σε αυξήσεις μισθών από 3 έως 6%, μία στις δέκα δεν θα προβεί καν σε αυξήσεις, μία στις τρεις έχει υποστεί τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ενώ μπόνους και εκπαίδευση είναι οι παροχές που επηρεάζονται περισσότερο.