Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα οδηγών από τη βάση δεδομένων της LeasePlan, το 93% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το αυτοκίνητο παραμένει το κυρίαρχο μέσο μεταφοράς στην καθημερινότητα, με το 78% να δηλώνει ότι προτιμάει να  οδηγεί αυτοκίνητο μέσω leasing. Το 27% τάσσεται υπέρ της κοινής χρήσης εταιρικών οχημάτων, ενώ μόλις το 49% θεωρεί ότι το αυτοκίνητό του είναι πιο σημαντικό από το κινητό του. Παράλληλα, το 44% των οδηγών απάντησε ότι θα αισθάνονταν άνετα με μία συσκευή τηλεματικής εγκατεστημένη στο αυτοκίνητό του.