Μειούμενη η εμπιστοσύνη για την ασφάλειά τους, σύμφωνα με την Accenture

Πρόθυμοι να μοιραστούν δεδομένα τους με ασφαλιστικές εταιρείες φαίνονται 69% των καταναλωτών διεθνώς, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Accenture, «Global Insurance Consumer Study», με στόχο εξατομικευμένα και χαμηλότερα ασφάλιστρα. Επίσης, 66% δέχονται να τα μοιραστούν με αντάλλαγμα εξατομικευμένες υπηρεσίες για την πρόληψη τραυματισμών και απώλειας. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών, με ανησυχίες για θέματα παρέμβασης στην ιδιωτικότητα και του αντίκτυπού της στα ασφάλιστρα, βαίνει μειούμενη.

Συγκεκριμένα, μόνο 32% των καταναλωτών δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τις ασφαλιστικές για την προστασία των δεδομένων τους, σε σχέση με 40% στη μελέτη του 2019. Επιπλέον, 49% εμπιστεύονται περισσότερο τους ασφαλιστικούς συμβούλους, όταν υποβάλλουν αίτημα ασφάλισης, ποσοστό που για μια αυτοματοποιημένη ψηφιακή υπηρεσία πέφτει στο 12% και για chatbot στο 7%. «Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αποδείξουν ότι η ευημερία των πελατών τους βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής τους», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Λάμπρος Τσόλκας, Αντιπρόεδρος της Accenture.