Παρουσιάστηκαν, την περασμένη Τετάρτη, 23 Ιουνίου, στο 11o Mobile & Connected World της Smartpress, τα πρώτα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας της Focus Bari – YouGov. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 52% των Ελλήνων δηλώνει ότι ανησυχεί για τις πιθανές επιπτώσεις του 5G στην υγεία των ανθρώπων, ενώ το 48% διαφωνεί με αυτήν την άποψη.

Ένας στους δύο Έλληνες (51%) είτε έχει ήδη, είτε δηλώνει ότι θα μπει στην τεχνολογία 5G, ενώ η κύρια πηγή ενημέρωσης των Ελλήνων σχετικά με το 5G είναι τα ενημερωτικά ΜΜΕ και οι διαφημίσεις των εταιρειών.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε και σύγκριση των απόψεων των Ελλήνων με εκείνες των Άγγλων ως προς το ίδιο θέμα, καθώς η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη και στην Αγγλία μέσω του δικτύου YouGov, για το οποίο η Focus Bari είναι ο Affiliate Partner για την Ελλάδα.