Η Enel υπέγραψε συμφωνία με τη Macquarie Asset Management για την πώληση του 50% της Enel Green Power Hellas και την από κοινού δημιουργία μίας νέας εταιρείας κοινών συμφερόντων (joint venture).

Το τίμημα ανήλθε περίπου στα 345 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολική αξία επιχείρησης (full Enterprise Value) περίπου 980 εκατ.ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Enel Green Power και η Macquarie Asset Management πρόκειται να συνάψουν μια συμφωνία μετόχων η οποία θα προβλέπει τον από κοινού έλεγχο της EGPH.

Σκοπός η συνδιαχείριση των εν λειτουργία σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της εταιρείας και, παράλληλα, η συνέχιση της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου νέων έργων της, αυξάνοντας περαιτέρω την εγκατεστημένη ισχύ της.