Παρουσιάσθηκε στο Mobile World Congress

Το 3D hologram desktop επιτρέπει την προβολή 3D video με ήχο παρουσιάζοντας αντικείμενα, λογότυπα, τίτλους ή ανθρώπους με τη μορφή της ολογραφικής απεικόνισης. Καθώς το μήνυμα που προβάλλεται είναι ορατό σε γωνία 360o μοιρών, ο αντίκτυπος λειτουργεί πολλαπλασιαστικά δίνοντας επιπλέον αξία και μετατρέποντας το γνωστό «digital out-of-home» σε μία νέα μορφή experiential marketing.

Στο πλαίσιο της χορηγίας τεχνολογίας, η 3D Media παρείχε το συγκεκριμένο σύστημα και δημιούργησε και το τρισδιάστατο δημιουργικό για τον ΣΕΚΕΕ που, πλην του λογοτύπου του Συνδέσμου, απεικόνιζε διάφορα ελληνικά σύμβολα και ορισμένες ελληνικές λέξεις που αφορούν την τεχνολογία ενώ σε παρένθεση υπήρχε ο αντίστοιχος όρος στα αγγλικά, με σκοπό να προβληθεί η ελληνική τους ρίζα.