Από την Ένωση Σηματούχων Εταιρειών

Η Ένωση Σηματούχων Εταιρειών (ΕΣΗΜΕΤ) θα διοργανώσει το 2022 το πρώτο φόρουμ εταιρειών επώνυμης μάρκας με θέμα «The Brands Forum – Understanding the Brands». Το Τhe Brands Forum θα συγκεντρώσει ομίλους και εταιρείες του εξωτερικού και της Ελλάδας απ’ όλο το επιχειρηματικό φάσμα με σκοπό την προώθηση των δυνατοτήτων της Ελλάδας, ώστε αυτή να μπορέσει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αλλά και να γίνει ένα ετήσιο ευρωπαϊκό σημείο συνάντησης κορυφαίων ομίλων και εταιρειών.

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2022. Τα έσοδα του φόρουμ θα δοθούν σε δομές φιλοξενίας γυναικών και ανήλικων τέκνων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλονίκη.