Η Novartis Hellas παρουσίασε το αποτύπωμά της στην Ελλάδα με βάση την τελευταία Έκθεση Αποτίμησης της Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Επίδρασής της, καθώς και τους στόχους της σε θέματα ΕSG για το 2025-2030, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία, 4,3 εκατ. άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε πάνω από 100 θεραπείες και 820 ασθενείς συμμετείχαν σε 69 κλινικές μελέτες. Η συνεισφορά της στο ΑΕΠ της Ελλάδας το 2020 ξεπέρασε τα 149 εκατ. δολάρια. Επιπλέον, δημιούργησε 1.789 νέες θέσεις εργασίας, με τις 200 να σχετίζονται με την καινοτομία και ενισχύσει την τάση του inclusiveness, ξεπερνώντας ακόμα και τη μητρική εταιρεία, καθώς το 60% των εργαζομένων σε θέσεις υψηλής ευθύνης είναι γυναίκες.