Σε διαρκή μάχη εξελίσσεται η προσπάθεια για διασφάλιση data υψηλής ποιότητας από τους marketers.

Σύμφωνα με έρευνα της Forrester Consulting, παρόλο που το 82% από τους 409 συμμετέχοντες οργανισμούς δηλώνει ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των data, περίπου το 26% των εκστρατειών marketing του τελευταίου έτους έχουν επηρεαστεί αρνητικά από δεδομένα που δεν πληρούν τα κριτήρια. Η αναποτελεσματικότητα του media spend συνδέεται με τη χρήση στοιχείων χαμηλής ποιότητας: ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι για κάθε δολάριο που δαπανήθηκε πέρυσι στα media, τα 21 cents «χάθηκαν» λόγω των «φτωχών» data.

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει ετήσιες απώλειες που κυμαίνονται από 1,2 εκατ. έως 16,5 εκατ. δολάρια, για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα. Προκειμένου να βελτιώσουν τις δυνατότητες των insights τους, οι marketers καλούνται να διασφαλίσουν ότι τα data τους «σκοράρουν» όσο το δυνατόν υψηλότερα στους εξής δείκτες: χρόνος (έγκαιρη συλλογή), πληρότητα, συνέπεια, σχετικότητα, διαφάνεια, ακρίβεια και αντιπροσωπευτικότητα.

Το 33% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι τα δεδομένα του είναι επαρκή ως προς τη διάσταση του χρόνου, το 30% ως προς αυτή της πληρότητας και ανάλογο ποσοστό ως προς τη συνέπεια. Ωστόσο, μόλις το 9% είναι «σχεδόν» ή «απολύτως» σίγουρο ότι τα στοιχεία του πληρούν και τα 7 κριτήρια.
(Πηγή: Marketingweek.com)