Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κύπρου διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών από διαφημιστικά γραφεία για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής Δημοτικών Αποβλήτων με τίτλο «Εγκαθίδρυση Συστήματος Διαλογής στην Πηγή και Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων και Οργανικών / Βιολογικών Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος “Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ)” με προπληρωμένη σακούλα».

Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 201.680 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 15/06/2023.