Machine learning, sentiment analysis, customer journey mapping, web scrapping, predictive analytics. Όλες αυτές, και πολλές ακόμα σύγχρονες έννοιες του marketing συμπεριλαμβάνονται στα εκπαιδευτικά αντικείμενα του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα τμήμα που στόχο έχει να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει σωστά και ολοκληρωμένα τα μελλοντικά στελέχη marketing. Και τα καταφέρνει.

Machine learning, sentiment analysis, customer journey mapping, web scrapping, predictive analytics. Όλες αυτές, και πολλές ακόμα σύγχρονες έννοιες του marketing συμπεριλαμβάνονται στα εκπαιδευτικά αντικείμενα του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα τμήμα που στόχο έχει να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει σωστά και ολοκληρωμένα τα μελλοντικά στελέχη marketing. Και τα καταφέρνει.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, τις μεθόδους διδασκαλίας και τις ψηφιακές δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές του, περιγράφουν στο MW ο καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σέργιος Δημητριάδης, ο Καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας και οι Επίκουροι Καθηγητές Παναγιώτης Ρεπούσης και Δημήτρης Δρόσος.

MW: Πώς προετοιμάζονται στα σύγχρονα αντικείμενα του μάρκετινγκ οι φοιτητές μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος;

Σέργιος Δημητριάδης: Το τμήμα μας είναι ένα από τα νεότερα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από την αρχή μέλημά μας ήταν η εκπαίδευση των φοιτητών μας σε θέματα αιχμής και η σύνδεση με την αγορά εργασίας. Το 2016 κάναμε μια σημαντική αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών εισάγοντας νέα μαθήματα και κατευθύνσεις στο τέταρτο έτος, μεταξύ των οποίων η κατεύθυνση Ψηφιακού Μάρκετινγκ και η κατεύθυνση της Επιχειρησιακής Αναλυτικής με θεματολογίες όπως το ψηφιακό περιεχόμενο, το πολυ-καναλικό μάρκετινγκ, η διαχείριση εμπειρίας πελάτη, η ανάλυση κειμένων και συναισθήματος (sentiment analysis), η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης (machine learning) για προβλέψεις και εύρεση σχέσεων, και ευρύτερα τα marketing analytics.

Είμαστε υπερήφανοι για την πρόσφατη πιστοποίηση που έλαβε το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών μας από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με επίδοση / βαθμολογία 9 στα 10, που επιβεβαίωσε αυτό το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα, αλλά και τον φοιτητο-κεντρικό προσανατολισμό μας.

Επίσης, μια πρωτοβουλία που υιοθετήσαμε για τη διαρκή προσαρμογή του προγράμματος σπουδών μας στην αγορά εργασίας είναι ο θεσμός της συμβουλευτικής επιτροπής, μιας επιτροπής εννέα υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων που παρακολουθεί, αξιολογεί και διατυπώνει προτάσεις για το πρόγραμμα.

Ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας, πώς περνούν οι φοιτητές από τη θεωρία στην πράξη σε τέτοια αντικείμενα που απαιτούν εξάσκηση και χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και πλατφορμών;

Σέργιος Δημητριάδης: Μέσα από εφαρμοσμένες εργασίες, εργαστηριακά μαθήματα, simulations,workshops και projects πολλά από τα οποία γίνονται σε συνεργασία με επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, στο μάθημα κορμού Ηλεκτρονική επικοινωνία οι φοιτητές δημιουργούν ένα site, στο Ψηφιακό μάρκετινγκ σχεδιάζουν και υλοποιούν για λογαριασμό μιας υπαρκτής μικρής επιχείρησης ένα digitalmarketing plan με υλοποίηση ψηφιακών καμπανιών, στο θέμα της εμπειρίας πελάτη κάνουν εργαστήριο customer journey mapping και οι συνάδελφοί μου θα σας πουν για άλλα εργαλεία και πρακτικές εφαρμογές που χρησιμοποιούν στα μαθήματά τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, αυτή τη χρονιά ξεκινάμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με την εταιρεία ContactPigeon η οποία, στο πλαίσιο του εργαστηριακών εφαρμογών του μαθήματος Πολυ-καναλικό μάρκετινγκ, θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην πλατφόρμα της. Είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε πρόσβαση σε τέτοιες πλατφόρμες ώστε οι φοιτητές μας να γνωρίσουν στην πράξη τη διαχείριση δεδομένων, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενεργειών μάρκετινγκ από πολλαπλά κανάλια και ευχαριστούμε την ContactPigeon για αυτή τη συμμετοχή της στην εκπαιδευτική μας διαδικασία.

Τι μαθήματα, σχετικά με την τεχνολογία, διδάσκονται στο Τμήμα; Ποιες ψηφιακές δεξιότητες αποκτούν οι φοιτητές;

Δημήτρης Δρόσος: Τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική ηθική, ψηφιακός μετασχηματισμός και συναισθηματική πληροφορική; Άγνωστες έννοιες; Όχι για έναν πρωτοετή του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Το Τμήμα μας, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματα που σχετίζονται με τεχνολογίες αιχμής. Μόλις από το πρώτο εξάμηνο, οι φοιτητές μας εξοικειώνονται με σύγχρονες έννοιες του ψηφιακού οικοσυστήματος, με στόχο να αποκτήσουν από  τα πρώτα τους βήματα ψηφιακή κουλτούρα.

Οι φοιτητές μας, διασχίζοντας διάφορα «ψηφιακά μονοπάτια» στα τρία πρώτα έτη σπουδών, έχουν τη δυνατότητα στο τελευταίο έτος να εξειδικευτούν και να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις και τεχνολογικές δεξιότητες για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη σχεδίαση πελατοκεντρικών διαδικτυακών εφαρμογών.

Το μάθημα του ηλεκτρονικού εμπορίου αναφέρεται σε σύγχρονους τομείς, όπως νέα διαδικτυακά επιχειρηματικά μοντέλα, πλατφόρμες για ανάπτυξη e-shop, εξυπηρέτηση πελατών με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης και μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών. Τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και το lockdown στις επιχειρήσεις έστρεψαν τους πάντες σε ψηφιακές συναλλαγές. Το μάθημα αυτό, συνεπώς, θα αποτελέσει για πολλούς φοιτητές μας το εφαλτήριο για μια επαγγελματική πορεία με προοπτική.

Φέτος, στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών», οι φοιτητές μας έχουν μια ακόμη ευκαιρία να αποδείξουν ότι η θεωρία μπορεί να μετασχηματιστεί σε ωφέλιμες επιχειρηματικές πρακτικές. Σε συνεργασία με την εταιρεία Intersport, διεξάγουμε έναν πρωτοποριακό διαγωνισμό εμπειρίας χρήστη (User eXperience-UX), όπου οι φοιτητές μας προτείνουν λύσεις για νέες ψηφιακές εμπειρίες. Πώς άραγε ένα e-shop για αθλητικό εξοπλισμό μπορεί να αναδειχθεί σε μια διαδραστική, προσωποιημένη και γεμάτη συναισθήματα εμπειρία;

Έχοντας ως οδηγό θεωρίες και τεχνικές από τον χώρο του UX, οι εκπαιδευόμενοι μελετούν τον ανταγωνισμό, δημιουργούν αρχέτυπα χρηστών (personas), ιχνογραφούν βασικά σενάρια χρήσης και καλούνται να αναπτύξουν ολοκληρωμένα διαδραστικά prototypes. Έτσι, οι φοιτητές μας αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που άμεσα μπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγέλματα όπως UX researcher,designer και tester.

Τι είδους πρακτικές εργασίες υλοποιούν οι φοιτητές;

Δημήτρης Δρόσος: Στο τέλος του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές έχουν αποκτήσει μια ισχυρή ψηφιακή ταυτότητα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής τους σε ολοκληρωμένα projects. Επί παραδείγματι, δημιουργούν interactive prototypes με το interface design εργαλείο Figma ή αναπτύσσουν e-shops αξιοποιώντας τις λειτουργίες του λογισμικού κατασκευής ιστοσελίδων Wix. Είναι πολύ σημαντικό για τους φοιτητές μας να πειραματίζονται και να μαθαίνουν ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην αγορά, ώστε να είναι καθόλα έτοιμοι για το επαγγελματικό τους ταξίδι.

«H ΑΓΟΡΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ»
«H σύγχρονη αγορά εργασίας έχει ανάγκη από ανθρώπους με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και εξειδικευμένες ικανότητες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εκτελούν πολύπλοκες και διακαναλικές ενέργειες marketing. Υπό αυτό το πρίσμα, η διδασκαλία της omnichannelπλατφόρμας ContactPigeon στους φοιτητές του πανεπιστημίου, είναι για εμάς ένας σταθμός-ορόσημο. Η δομημένη εκπαίδευση στην πλατφόρμα μας, θα τους επιτρέψει να την αξιοποιήσουν για αυτόν ακριβώς το σκοπό, καθιστώντας τους περιζήτητους στην αγορά, αλλά και προσφέροντας υπεραξία στους αυριανούς εργοδότες τους».
Γιώργος Μοιρώτσος, CEO & co-founder, ContactPigeon

«Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ MARKETER ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ EBUSINESS SKILLS»
«Το Digital Transformation των επιχειρήσεων, που επιταχύνθηκε λόγω του Covid-19, έχει αλλάξει ριζικά τις ανάγκες στον τομέα του Μάρκετινγκ. Ο σύγχρονος Marketer απαιτείται πια να έχει πολύ ανεπτυγμένα eBusiness skills. Τομείς όπως το Digital Marketing, το eCommerce, το Business Analytics, καθώς και ο χειρισμός αντίστοιχων ψηφιακών πλατφορμών, θεωρούνται πια αυτονόητες κατακτήσεις ενός υποψήφιου και πλέον αναζητούνται ακόμη πιο εξελιγμένες δεξιότητες ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρόλου, πάνω στο Content, στο Search και στο Programmatic!»
Πάνος Μήλιας, Digital Acceleration Manager, Nestlé Hellas

«ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»
«Το 2016 εισήχθησα στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ενώ στο 4ο έτος επέλεξα την κατεύθυνση Επιχειρησιακή Αναλυτική. Η εμπειρία μου από το τμήμα ήταν εξαιρετική, καθώς αντίκρισα ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που αντιστοιχεί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Λόγω αυτού, στο 3ο έτος των σπουδών μου είχα την ευκαιρία να πραγματοποιήσω το πρόγραμμα Erasmus+ στην Ολλανδία. Το τμήμα προσφέρει τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό υπόβαθρο από Business Plans, Web Sites, Digital Marketing Actions και Data Analysis».
Γεωργία Σουρμελή, τελειόφοιτη

Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

MW: Μιλήστε μας για την κατεύθυνση σπουδών Επιχειρησιακή Αναλυτική.

Γεώργιος Μπάλτας: Η κατεύθυνση της Επιχειρησιακής Αναλυτικής είναι μια καινοτόμος κατεύθυνση στο μάρκετινγκ. Πρόκειται για την πρώτη και μόνη εξειδίκευση αναλυτικής σε προπτυχιακό πρόγραμμα μάρκετινγκ στην Ελλάδα και από τις ελάχιστες αντίστοιχες σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

Η κατεύθυνση προσφέρει εξειδίκευση στην ανάλυση και μοντελοποίηση ποσοτικών δεδομένων και πληροφοριών, που βοηθούν στην κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των αγορών. Προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τους πτυχιούχους μας σε θέσεις υψηλής κατάρτισης σε ένα αντικείμενο αιχμής με μεγάλη ζήτηση.

Η εθνική οικονομία και οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν σήμερα αρκετά στελέχη μάρκετινγκ με αναλυτικές και ποσοτικές δεξιότητες. Όμως το μάρκετινγκ γίνεται συνεχώς περισσότερο ποσοτικό, τεχνικό και επιστημονικό αντικείμενο. Την ανάγκη αυτή καλύπτουν οι πτυχιούχοι του τμήματός μας που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση της Επιχειρησιακής Αναλυτικής.

Ποιες γνώσεις αποκτούν οι φοιτητές στην κατεύθυνση της Επιχειρησιακής Αναλυτικής;

Γεώργιος Μπάλτας: Οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να αναλύουν δεδομένα που βρίσκονται και δημιουργούνται τόσο στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά όσο και σε πιο παραδοσιακά «κανάλια», όπως τα καταστήματα του λιανεμπορίου, όπου λαμβάνουν χώρα διάφορες δράσεις προβολής και προώθησης των προϊόντων και των μαρκών.

Το σωστό «διάβασμα» και η περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση αυτών των δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στους σημερινούς μας φοιτητές και αυριανά στελέχη να μπορούν να προβλέπουν τη μελλοντική συμπεριφορά των καταναλωτών, να κατανοούν τις συνεχώς εξελισσόμενες αγοραστικές τάσεις και προτιμήσεις που διαμορφώνονται στην αγορά, να ερμηνεύουν τις λογικές και συναισθηματικές αντιδράσεις πελατών σε διάφορες ενέργειες/ερεθίσματα μάρκετινγκ και επικοινωνίας, να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα αυτών των ενεργειών, και τέλος να ομαδοποιούν/κατηγοριοποιούν τους πελάτες μιας μάρκας ή μιας εταιρείας σε περισσότερο ή λιγότερο αφοσιωμένους/πιστούς και σε υψηλής ή μη αξίας πελάτες.

Και τι είδους εργαλεία διδάσκονται οι φοιτητές;

Παναγιώτης Ρεπούσης: Οι φοιτητές που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν σε μια πλειάδα εργαλείων, όπως αυτά για τη μέτρηση της απόδοσης διαφόρων δράσεων μάρκετινγκ και επικοινωνίας στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. μέσω GoogleAnalytics και GEPHI). Επίσης, διδάσκονται διάφορα λογισμικά τόσο για την ανάλυση, όσο και για την οπτικοποίηση των δεδομένων (π.χ. το Rapid miner, SPSS και POWER BI).

Ακόμα, εκπαιδεύονται σε νέες τεχνολογίες συλλογής (web scrapping) και ανάλυσης κείμενων (text mining), όπως για παράδειγμα tweets, Facebook posts, σχόλια και αξιολογήσεις χρηστών, στον σχεδιασμό συστημάτων συστάσεων χρησιμοποιώντας μεθόδους συνεργατικού φιλτραρίσματος (collaborative filtering), και τέλος στην κατασκευή ποσοτικών υποδειγμάτων, με σκοπό την περιγραφή των δεδομένων (descriptive analytics), την ανάπτυξη μοντέλων που προβλέπουν μελλοντικές τάσεις και συμπεριφορές (predictive analytics), και την οδηγούμενη από τα δεδομένα λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ (prescriptive analytics) μέσα από μοντέλα βελτιστοποίησης.

«ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
«Με τους οργανισμούς να επενδύουν όλο και περισσότερο στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την online επικοινωνία, εσωτερικές δομές αλλάζουν ολοκληρωτικά και ομάδες με νέους ρόλους δημιουργούνται. Στα τμήματα μάρκετινγκ βλέπουμε πλέον ομάδες αποκλειστικά υπεύθυνες για την Ψηφιακή Στρατηγική & Επικοινωνία οι οποίες για να στελεχωθούν απαιτούν υποψηφίους με γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την αξιοποίηση δεδομένων, πλατφορμών, ψηφιακών μέσων και εργαλείων. Με την κάλυψη αυτών των νέων θέσεων εργασίας να παραμένει πρόκληση, είναι απαραίτητη η στήριξη προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αυριανής αγοράς εργασίας και των οποίων οι απόφοιτοι απορροφώνται άμεσα από τις εταιρείες».
Ξένια Τζέκα, Digital Marketing Specialist στην ΑΒ Βασιλόπουλος, Aπόφοιτη του Tμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΟΠΑ

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
«Το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, το μοναδικό στην Ελλάδα, αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα την καταλληλότερη επιλογή! Το πλήρες και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκού προσωπικού, μου απέφερε τα μέγιστα εφόδια. Το πρόγραμμα συνδυάζει γνώσεις μάρκετινγκ και επικοινωνίας με ταυτόχρονη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι σπουδές μου στο Τμήμα μου έδωσαν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να “κτίσω” και να ενδυναμώσω το επαγγελματικό μου προφίλ, ως e-business & Digital Marketeer».
Μαρία Λειβαδίτη, e-Business Specialist, Γρηγόρης ΑΒΕΕ, Απόφοιτη του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΟΠΑ