Ο όμιλος Τιτάν δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2021, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του oμίλου σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Κάποια από τα κύρια στοιχεία της Έκθεσης συνοψίζονται ως εξής: Αύξηση του κύκλου εργασιών του ομίλου, που ανήλθε σε 1.714,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 6,7%, αποτυπώνοντας την υψηλότερη ζήτηση και τα βελτιωμένα επίπεδα τιμών σε όλες τις περιοχές, Μείωση αποτυπώματος άνθρακα κατά 4% (ειδικές εκπομπές Scope 1 & 2), σε πορεία επίτευξης των στόχων του ομίλου έως το 2030, Επικύρωση των στόχων μείωσης εκπομπών CO2 από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), Υπογραφή της επιστολής «Business Ambition for 1.5°C», Αναγνώριση από το CDP με «A-», Υλοποίηση 142 πρωτοβουλιών στις τοπικές κοινότητες που δραστηριοποιείται ο Τιτάνας, κ.ά.