Με νικήτρια την Τempo OMD ολοκληρώθηκε το spec της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), με αντικείμενο τα media, PR και στρατηγική επικοινωνίας για ποικίλες πλατφόρμες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η αξία της ανάθεσης εκτιμάται περί τα 2 εκατ. ευρώ. Η ανάθεση υλοποιείται στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς την Εθνική Λυρική Σκηνή, ύψους 20 εκατ. ευρώ.