Στα online κανάλια προτιμούν οι καταναλωτές να αναζητούν νέα προϊόντα παρά στα καταστήματα, αναφέρει η customer experience εταιρεία Bazaarvoice. Συγκεκριμένα, 64% αναφέρουν ότι βρίσκουν ευκολότερη την πλοήγηση και αναζήτηση νέων προϊόντων online, σε σχέση με το 32% το οποίο δηλώνει ότι η αναζήτησή του γίνεται ευκολότερη στο κατάστημα.

Επιπλέον, 61% των καταναλωτών αναζητούν και ανακαλύπτουν προϊόντα συχνότερα όταν πραγματοποιούν τις αγορές τους online, ποσοστό το οποίο φτάνει μόλις το 34% για τις αγορές in-store. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές σε ποσοστό 54% αρέσκονται να αναζητούν προϊόντα online, σε αντίθεση με 40% οι οποίοι το προτιμούν μέσα στο κατάστημα. Επιπλέον, η έρευνα αναδεικνύει την άνεση ως τον κύριο παράγοντα για τον οποίοι οι αγοραστές ανακαλύπτουν περισσότερα online από ότι in-store, με 55% των ερωτηθέντων να συμφωνούν. Επίσης, σημαντικοί παράγοντες αναδείχθηκαν οι περισσότερες επιλογές και οι αξιολογήσεις των προϊόντων (45%).

Ωστόσο, οι καταναλωτές είναι πιθανότερο να προχωρήσουν σε μια αυθόρμητη αγορά όταν πραγματοποιούν τις αγορές τους in-store, γεγονός στο οποίο συμφωνούν 67% των ερωτηθέντων. Αντίθετα, μόλις 53% δίνουν την ίδια απάντηση για τις online αγορές.

(Πηγή: Warc)