Σε ειδική διαδικτυακή εκδήλωση

Online διαδραστική ομιλία, με θέμα «“Μακριά αλλά και κοντά”: Ηγεσία εγγύτητας σε εποχές απόστασης», διοργάνωσαν ο ΣΕΒ και το Alba Graduate Business School – The American College of Greece, στο πλαίσιο του τρίτου έτους λειτουργίας του Κέντρου Αριστείας στη Δημιουργική Ηγεσία του ΣΕΒ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η έννοια της «ηγετικής απόστασης» και οι τρόποι, με τους οποίους οι ηγέτες μπορούν να παραμείνουν κοντά στους ανθρώπους τους παρά τη φυσική απόσταση.

Μεταξύ άλλων, αναλύθηκαν οι ηγετικές προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί από την πρόσφατη πανδημία, όπως η εξ αποστάσεως εργασία, καθώς και λύσεις για το πώς οι ηγέτες μπορούν να παραμείνουν κοντά στις ομάδες τους μέσω της χρήσης μόνο ψηφιακών μέσων. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε από την Όλγα Επιτροπάκη, Professor of Management, Director of Research (Management & Marketing), Durham University Business School, με τη συμμετοχή ανώτερων και ανώτατων στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων.