Διαδικτυακά events για τη νεανική επιχειρηματικότητα

Νέοι από την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν με βιωματικό τρόπο για την κοινωνική οικονομία, μέσα από το πρώτο CoopAthon, το οποίο θα διεξαχθεί 26 με 28 Φεβρουαρίου. Τα CoopAthons αποτελούν μία σειρά διαδικτυακών events στο πλαίσιο του προγράμματος CοοPower, μιας πρωτοβουλίας του British Council και της Γ. Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση του κοινού σε ζητήματα νεανικής επιχειρηματικότητας, κοινωνικής οικονομίας και συνεργατικότητας.