Ανάθεση προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
Η αία relate ανέλαβε με απευθείας ανάθεση τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος PR και Επικοινωνίας για τo brand Ηπειρώτικα Αυγά από την Πτηνοτροφική Ιωαννίνων, μια οικογενειακή και από τις μεγαλύτερες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις της Ελλάδας στον τομέα της παραγωγής και παστερίωσης αυγών και παραγωγής οργανικού λιπάσματος.

Η συνεργασία περιλαμβάνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες γραφείου Τύπου, media & bloggers relations, concept και διοργάνωσης προωθητικών ενεργειών, συμβουλευτική επικοινωνίας και ανανέωση εταιρικής ταυτότητας. Παράλληλα το P.I.G. (Public Image Generator) της αία relate αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και ανάπτυξη της online παρουσίας της εταιρείας και του brand.