Η συνεργασία περιλαμβάνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες γραφείου Τύπου, media & bloggers relations, concept και διοργάνωσης προωθητικών ενεργειών, συμβουλευτική επικοινωνίας και ανανέωση εταιρικής ταυτότητας. Παράλληλα το P.I.G. (Public Image Generator) της αία relate αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και ανάπτυξη της online παρουσίας της εταιρείας και του brand.