Το θετικό είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το πρόσημο της δαπάνης «γύρισε» στο θετικό, +23,57% και +13,19% αντίστοιχα. Μάλιστα, οι μήνες αυτοί παραδοσιακά είναι χαμηλού διαφημιστικού ενδιαφέροντος, ελέω καλοκαιριού, οπότε η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Βέβαια, στο οκτάμηνο Ιανουάριος-Αύγουστος 2011, η δαπάνη στην τηλεόραση σημείωσε πτώση -9,57, ωστόσο είναι σαφές ότι «φρενάρει», δημιουργώντας προσδοκίες για τη συνέχεια.

 Διαφημιστική δαπάνη τηλεοπτικών σταθμών – 2007

 Tηλεοπτικό κανάλι  Διαφημιστική δαπάνη  Μερίδιο (%)  Μεταβολή 2006-2007 (%)
 Mega  283.374.279  30,10  21,11
 Αnt1  216.485.376  22,99  10,04
 Star  153.780.181  16,33  32,49
 Alpha  141.464.103  15,03  4,91
 Alter  90.339.800  9,60  49,63
 NET  40.934.916  4,35  -2,40
 ET-1  12.738.188  1,35  87,31
 Μακεδονία TV  1.700.034  0,18  -22,99
 ET-3  703.420  0,07  16,12
 Σύνολο  941.520.297  100,00  +18,65

 Πηγή: Media Services, Ποσά σε ευρώ

 Διαφημιστική δαπάνη τηλεοπτικών σταθμών – 2008

 Tηλεοπτικό κανάλι  Διαφημιστική δαπάνη  Μερίδιο (%)  Μεταβολή 2007-2008 (%)
 Mega  270.867.115  31,42  -4,41
 Αnt1  167.659.255  19,45  -22,55
 Star  141.706.362  16,44  -7,85
 Alpha  137.841.325  15,99  -2,56
 Alter  88.893.439  10,31  -1,60
 NET  43.256.328  5,02  5,67
 ET-1  9.857.955  1,14  -22,61
 Μακεδονία TV  1.334.892  0,15  -21,48
 ET-3  624.017  0,07  -11,29
 Σύνολο  862.040.688  100,00  -8,44

 Πηγή: Media Services, Ποσά σε ευρώ

 Διαφημιστική δαπάνη τηλεοπτικών σταθμών – 2009

 Tηλεοπτικό κανάλι  Διαφημιστική δαπάνη  Μερίδιο (%)  Μεταβολή 2008-2009 (%)
 Mega  226.209.213  31,65  -16,49
 Αnt1  154.602.370  21,63  -7,79
 Star  118.803.121  16,62  -16,16
 Alpha  104.237.264  14,58  -24,38
 Alter  78.733.355  11,01  -11,43
 NET  21.964.475  3,07  -49,22
 ET-1  8.025.661  1,12  -18,59
 Μακεδονία TV  1.744.797  0,24  30,71
 ET-3  463.371  0,06  -25,74
 Σύνολο  714.783.627  100,00  -17,08

 Πηγή: Media Services, Ποσά σε ευρώ

 Διαφημιστική δαπάνη τηλεοπτικών σταθμών – 2010

 Tηλεοπτικό κανάλι  Διαφημιστική δαπάνη  Μερίδιο (%)  Μεταβολή 2009-2010 (%)
 Mega  175.134.699  30,03  -22,58
 Αnt1  150.822.923  25,86  -2,44
 Alpha  89.717.021  15,38  -13,93
 Star  80.120.902  13,74  -32,56
 Alter  58.266.765  9,99  -25,99
 NET  21.830.058  3,74  -0,61
 ET-1  5.270.541  0,90  -34,33
 Μακεδονία TV  1.600.107  0,27  -8,29
 ET-3  398.802  0,07  -13,93
 Σύνολο  583.161.818  100,00  -18,41

 Πηγή: Media Services, Ποσά σε ευρώ


Εάν ρίξουμε μια ματιά στην εικόνα της διαφημιστικής δαπάνης την τετραετία 2007-2010, η πτώση είναι πολύ μεγάλη, ενώ στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι χάθηκε περίπου το 1/3 της τηλεοπτικής αγοράς λόγω της κρίσης.

 Διαφημιστική δαπάνη τηλεοπτικών σταθμών 2007 Vs 2010

 Tηλεοπτικό κανάλι  Διαφημιστική δαπάνη 2007  Διαφημιστική δαπάνη 2010  Μεταβολή 2007 Vs 2010 (%)
 Μακεδονία TV  1.700.034  1.600.107  -0,5
 Αnt1  216.485.376  150.822.923  -30
 Alter  90.339.800  58.266.765  -35
 Alpha  141.464.103  89.717.021  -36
 Mega  283.374.279  175.134.699  -38
 ET-3  703.420  398.802  -43
 NET  40.934.916  21.830.058  -46
 Star  153.780.181  80.120.902  -47
 ET-1  12.738.188  5.270.541  -58
 Σύνολο  941.520.297  583.161.818  -38

 Πηγή: Media Services, Ποσά σε ευρώ

 H κατάταξη εμφανίζεται με πρώτο το κανάλι με τις μικρότερες απώλειες. Επεξεργασία στοιχείων: Marketing Week

Όσον αφορά στη δαπάνη ανά τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, είναι σαφές ότι όλα είχαν απώλειες. Συγκρίνοντας τη δαπάνη του 2010 σε σχέση με τη δαπάνη του 2007, οι απώλειες κυμαίνονταν από -30% (του Αnt1) μέχρι και -58% (της ΕΤ-1). Με βάση τα στοιχεία της Media Services βέβαια, τις μικρότερες απώλειες είχε το Μακεδονία TV (0,5%), ωστόσο λόγω του μικρού του μεγέθους δεν αντικατοπτρίζει την πλήρη εικόνα της αγοράς.

Το Mega ως το πρώτο κανάλι σε διαφημιστική απορρόφηση διαχρονικά, από το 2007 μέχρι το 2010 είχε απώλειες -38% (283.374.279 ευρώ το 2007, 175.134.669 το 2010), ενώ οι απώλειες του Αnt1 ήταν -30% (από 216.485.376 ευρώ το 2007, έπεσε στα 150.822.923 ευρώ το 2010).

Πάντως από την πρώτη τετράδα ιδιωτικών καναλιών με βάση την τηλεθέαση, τις μεγαλύτερες απώλειες το παραπάνω διάστημα είχε το Star, -47%, αφού από 153.780.181 ευρώ το 2007, έπεσε στα 80.120.902 το 2010.

Εξαίρεση από τις απώλειες δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ο Alpha, ο οποίος είδε την τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη του να μειώνεται κατά 36% την ίδια περίοδο.

Από 141.464.103 ευρώ το 2007 μειώθηκε στα 89.717.021 ευρώ. Τέλος, πολύ μεγάλες απώλειες είχαν και τα κρατικά κανάλια, με τις μεγαλύτερες να έχει η ΕΤ-1 (-58%). Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές κινείται η δαπάνη ανά κανάλι το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2011, ωστόσο, όπως ήδη είπαμε, η διαφημιστική δαπάνη στο σύνολο του Μέσου πέρασε σε θετικό πρόσημο και όλοι ελπίζουν να υπάρχει ανάλογη συνέχεια.

 Διαφημιστική δαπάνη τηλεοπτικών καναλιών Ιανουάριος – Αύγουστος 2011

 Τηλεοπτικό κανάλι  Ιανουάριος-Αύγουστος 2011  Μερίδιο (%)
 Mega  107.754.951  31,04
 Αnt1  95.385.336  27,48
 Alpha  58.988.690  16,99
 Star  53.179.721  15,32
 Alter  23.065.897  6,65
 NET  6.714.596  1,93
 ET-1  899.982  0,26
 Μακεδονία TV  894.224  0,26
 ET-3  212.423  0,06
 Σύνολο  347.095.820  100,00

 Πηγή: Media Services, Ποσά σε ευρώ

Tην ίδια στιγμή η προγραμματισμένη αποχώρηση της ΕΡΤ από τη διαφημιστική αγορά, αναμένεται να τονώσει σε ένα βαθμό τα έσοδα των ιδιωτικών καναλιών. «Αγκάθι» παραμένει ωστόσο η αναμενόμενη επαναφορά του φόρου 20% επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων, η οποία ενδέχεται να «φρενάρει» την αύξηση της δαπάνης.