Η FrieslandCampina Hellas έβγαλε χθες «στον αέρα» το τηλεοπτικό σποτ που επικοινωνεί την παραγωγή του γάλακτος Νουνού από ελληνική πρώτη ύλη πλέον, στις νέες εγκαταστάσεις της στην Πάτρα. Με μήνυμα «Αυτός ο τόπος αξίζει το ποτήρι πάντα γεμάτο», είναι διάρκειας 30 sec και επιμέλειας ΑΔΕΛ. Η έντυπη επικοινωνία εξελίσσεται στον Τύπο από το Σάββατο 8 Οκτωβρίου.