Μένοντας αυστηρά στο κομμάτι της τηλεθέασης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen Audience Measurement, ο Alpha διατήρησε τη δυναμική της πρώτης θέσης κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της τηλεοπτικής σεζόν 2015-2016. Το διάστημα Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015, το κανάλι της Κάντζας ήταν πρώτο σε μερίδια τηλεθέασης στο σύνολο ημέρας, στο κοινό 15-44, με 16,2% ακολουθούμενο από τον ΑΝΤ1 με 15,6%, το Mega με 13,5%, το Star με 11,5%, τον Σκάι με 6,5% και τη ΕΡΤ1, με 3%. Κατά το ίδιο διάστημα, στη prime time του ίδιου κοινού, ο Alpha ήταν πρώτος με 18,2%, ενώ ακολούθησαν οι ΑΝΤ1 με 16,8%, Mega με 13,7%, Star με 12,6%, Σκάι με 5,6% και ΕΡΤ1 με 3%. Σε ό,τι αφορά στον Δεκέμβριο, ο Alpha ήταν και πάλι πρώτος στο κοινό 15-44, με 16,2% στο σύνολο ημέρας και 19% στην prime time.

Πρώτο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha
Εξάλλου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha ήταν το πρώτο σε τηλεθέαση δελτίο ειδήσεων της χώρας το 2015. Συγκεκριμένα, από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2015, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού ήταν στην 1η θέση στο σύνολο κοινού, καταγράφοντας μέσο όρο 21,7%. Ακολούθησαν τα αντίστοιχα δελτία των ΑΝΤ1 με 20,3%, του Mega με 18%, του Star με 11,2%, του Σκάι με 10,4% και της ΕΡΤ1 με 4,3%. Πρωτιά σημείωσε και στο κοινό 15-44 με μέσο όρο 17,4%. Ακολούθησαν τα δελτία των ΑΝΤ1 με 16,9%, Mega με 14,3%, Star με 11,8%, Σκάι με 7,6% και ΕΡΤ1 με 2,4%. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha ήταν πρώτο και τον Δεκέμβριο, αφού στο σύνολο του κοινού είχε μέσο όρο 20,9% (709.002 τηλεθεατές) Ακολούθησαν τα δελτία του Mega με 17,1% (627.976 τηλεθεατές), του ΑΝΤ1 με 16,8% (616.098 τηλεθεατές), του Star με 14,1% (518.059 τηλεθεατές), του Σκάι με 9,1% (383.886 τηλεθεατές) και της ΕΡΤ1 με 3,9% (161.791 τηλεθεατές). Τέλος, το κεντρικό δελτίο διατήρησε τον Δεκέμβριο και την 1η θέση στο κοινό 15-44, με μέσο όρο 17,5% (162.066 τηλεθεατές) Ακολούθησαν τα δελτία του ΑΝΤ1 με 14,6% (150.351 τηλεθεατές), του Star με 14% (144.329 τηλεθεατές), του Mega με 12,2% (125.704 τηλεθεατές), του Σκάι με 6,1% (77.362 τηλεθεατές) και της ΕΡΤ1 με 2% (25.701 τηλεθεατές).

O ANT1 πρώτος τη σεζόν 2014-2015
Ο ΑΝΤ1 ήταν πρώτο κανάλι σε μερίδια τηλεθέασης στο κοινό 15-44, την τηλεοπτική σεζόν 2014-2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του TV Yearbook 2014-2015, που έδωσε στη δημοσιότητα η Nielsen Audience Measurement. Ωστόσο, σε απόσταση αναπνοής βρέθηκε ο Alpha, με τη διαφορά των δύο σταθμών να είναι μόλις 0,1%. Πιο συγκεκριμένα, στο 15-44, ο ANT1 ήταν πρώτος με μερίδιο 16,5% έναντι 16,4% του Alpha, 15,8% του Mega, 10,9% του Star και 7,1% του Σκάι. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 5 αυτά πρώτα κανάλια, μόνο ο Alpha αύξησε το μερίδιό του σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν (16,4% από 15,5%), ενώ ο Σκάι ήταν σταθερός. Στα υπόλοιπα κανάλια δε, τα κρατικά σημείωσαν πτώση μεριδίων, ενώ το Ε αύξησε το μερίδιό του από 1,3% σε 2,9%. Όσον αφορά δε στον μέσο ημερήσιο χρόνο τηλεθέασης ανά κοινό, τον περισσότερο χρόνο μπροστά στην τηλεόραση ξοδεύουν οι γυναίκες 65+ (419 λεπτά), οι άνδρες 65+ (410 λεπτά), αλλά και οι γυναίκες 45-64 (357 λεπτά). Στο κοινό 15-44 εξάλλου, τον περισσότερο χρόνο στην τηλεόραση ξοδεύουν οι γυναίκες (228 λεπτά), έναντι των ανδρών (171 λεπτά). Στο σύνολο του κοινού δε, ο μέσος ημερήσιος χρόνος τηλεθέασης ήταν 268 λεπτά.

Τι προβλέπει ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες
O νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες ψηφίστηκε στο τέλος του περασμένου Οκτωβρίου. Με αυτόν ορίζεται η έννοια του παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, η λειτουργία και οι υπηρεσίες που αφορά η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου, παρέχεται η νομοθετική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια της αδειοδότησης μέσω δημοπρασίας από το ΕΣΡ με την έκδοση σχετικής προκήρυξης, ενώ γίνεται και η διάκριση των χορηγούμενων αδειών σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων αδειών παρόχων περιεχομένου ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και είδος περιεχομένου καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του ΕΣΡ, καθώς και ότι με κοινή υπουργική απόφαση του ιδίου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία δημοπρατούμενης άδειας, ομοίως με γνώμη του ΕΣΡ. Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών καθορίζεται σε δέκα χρόνια. Παράλληλα, προβλέπεται, η ίδρυση θυγατρικής της ΕΡΤ Α.Ε., με μετοχικό κεφάλαιο 7.000.000 ευρώ, η οποία θα είναι πάροχος δικτύου. Σύμφωνα με τον νόμο, το ελάχιστο κατατεθειμένο κεφάλαιο φτάνει τα 8.000.000 ευρώ για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, τα 5.000.000 ευρώ για άδεια παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και τα 2.000.000 για άδεια μη ενημερωτικού προγράμματος. Για τα περιφερειακά κανάλια το ελάχιστο κεφάλαιο που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι θα καθοριστεί με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και εκάστοτε αρμόδιου υπουργού για θέματα ενημέρωσης. Προβλέπεται δε, ότι με την προκήρυξη του ΕΣΡ θα καθοριστούν οι όροι χορήγησης των αδειών και ειδικότερα:
α. η εμβέλεια, το πρόγραμμα και το είδος του περιεχομένου που αφορούν,
β. η χρονική διάρκεια της άδειας,
γ. η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων,
δ. το χρονοδιάγραμμα, τα στάδια και ο τρόπος διενέργειας της διαδικασίας χορήγησης των αδειών μέσω της δημοπρασίας,
ε. η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία άδειας,
στ. οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία τόσο της προεπιλογής, όσο και της τελικής φάσης της δημοπρασίας και η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής αυτών,
ζ. τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι,
η. ο τρόπος ανακήρυξης των αδειούχων και οι υποχρεώσεις αυτών.

Τηλεοπτικές άδειες: Το μεγάλο στοίχημα
Πέρα από το περιεχόμενο και τις επενδύσεις, είναι σαφές ότι η επόμενη ημέρα της ιδιωτικής τηλεόρασης εξαρτάται στο μέγιστο βαθμό από τις εξελίξεις στο κομμάτι των τηλεοπτικών αδειών. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι οι διαδικασίες προχωρούν γρήγορα ώστε ο σχετικός διαγωνισμός να ξεκινήσει άμεσα και εντός της τρέχουσας χρονιάς να έχουν δοθεί οι άδειες στους δικαιούχους, ώστε το 2017 η τηλεοπτική αγορά να σταθεροποιηθεί στα νέα δεδομένα και στο νέο χάρτη που θα διαμορφωθεί. Για να ξεκινήσει ωστόσο η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η στελέχωση του ΕΣΡ, θέμα το οποίο οδηγείται προς την επίλυσή του, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα ανάφερε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης. Όπως ανέφερε, τα πολιτικά κόμματα δείχνουν διάθεση συναίνεσης στη στελέχωση του θεσμικού οργάνου, κάτι που σημαίνει ότι εάν τελικά αυτή επιτευχθεί, ο δρόμος για την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού θα έχει ανοίξει, χωρίς να χρειαστεί η κυβέρνηση να προσφύγει σε νομοθετική ρύθμιση, όπως είχε αναφερθεί κάποια στιγμή. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις της αγοράς μιλούν για προκήρυξη του διαγωνισμού εντός του Φεβρουαρίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να αναμένονται και νέοι «παίκτες» στην αγορά, όπως π.χ. η Forthnet, η οποία μελετά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τηλεοπτική άδεια.