(ΛΟΝΔΙΝΟ) Στην Τηλεόραση αναλογούν έσοδα 1,7 λίρας για δαπάνη 1 λίρας. Αντίστοιχα, η «επίδοση» του Ραδιοφώνου περιορίστηκε στη 1,48 λίρα, του Τύπου στη 1,40, του στατικού Display στη 1,06 και της Υπαίθριας Διαφήμισης στα 45p.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται στην έρευνα, παρά την ύφεση, το ROI της τηλεοπτικής Διαφήμισης είναι αυξημένο κατά 22% σε σύγκριση με 5 χρόνια πριν. Και αυτό γιατί μπορεί ο θετικός αντίκτυπος της TV στις πωλήσεις να έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ωστόσο το κόστος έχει μειωθεί αρκετά. Η τηλεοπτική Διαφήμιση εξακολουθεί να είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ποιες είναι, όμως, οι κυριότερες τάσεις και ποιες ξεχωρίζουν ως οι νέες μορφές προβολής πέρα από το κλασικό σποτ;

Αυτά και πολλά άλλα κρίσιμα ζητήματα θα εξεταστούν στο 2nd TV Conference, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου (www.tvconference.gr).