Καθώς πλησιάζει ο χρόνος για τις εθνικές εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν το αργότερο -αν εξαντληθεί και η τελευταία παράταση της προβλεπόμενης συνταγματικής προθεσμίας- στις 19 Οκτωβρίου του 2019, το θέμα της τύχης της ΕΡΤ επανέρχεται στο προσκήνιο.

Η ΕΡΤ, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2017, ζει χάρη στο ανταποδοτικό τέλος. Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητές της ήταν το 2017 μόλις 9,3 εκατ. ευρώ, με μόνον δαπάνες προσωπικού που ξεπερνούν τα 57 εκατ. ευρώ. Σιτίζονταν στην ΕΡΤ 2.256 υπάλληλοι το 2017 με μέσο εισόδημα (κόστος εταιρείας) 2.113 ευρώ το μήνα. Συνολικά -χωρίς τις αποσβέσεις παγίων- η ΕΡΤ κόστισε το 2017 90 εκατ. ευρώ ή 81 εκατ. καθαρό κόστος για τον φορολογούμενο, αν αφαιρεθεί το εμπορικό της έσοδο. Για να έχουμε μια αίσθηση απόδοσης των χρημάτων αυτών σε σχέση με τα ιδιωτικά κανάλια, η ΕΡΤ έχει κάτω από το ένα έκτο των εμπορικών εσόδων των ιδιωτικών σταθμών και τετραπλάσιες δαπάνες προσωπικού σε σχέση με ένα μεγάλο ιδιωτικό κανάλι.

Η δικαιολογία για όλα αυτά είναι βέβαια η «ποιότητα» των παρεχόμενων υπηρεσιών, η «αντικειμενικότητα» της ενημέρωσης και το «πολιτιστικό περιεχόμενο» το οποίο προωθείται. Για την ποιότητα και το πολιτιστικό περιεχόμενο η συζήτηση απαιτεί εξαντλητική εξέταση του προγράμματος και δεν είναι της παρούσης. Το βέβαιο είναι ότι το περιεχόμενο αυτό δεν εκτιμάται από τους τηλεθεατές οι οποίοι απλούστατα δεν το βλέπουν. Με τέσσερα κανάλια εκ των οποίων το ένα αποκλειστικά αθλητικό (δηλαδή χωρίς κανένα επί της ουσίας στοιχείο πολιτιστικού ή ποιοτικού προγράμματος), η ΕΡΤ συγκεντρώνει κατά κανόνα ακροαματικότητες κάτω του 10%.

Σε ό,τι αφορά τώρα την αντικειμενικότητα και εγκυρότητα της ενημέρωσης μπορεί κανείς με ασφάλεια να πει ότι η ΕΡΤ έχει καταφέρει να είναι στην παρούσα φάση λιγότερο αντικειμενική από τα περισσότερα ιδιωτικά κανάλια. Με κορυφαία στιγμή «αντικειμενικότητας» την σε απ’ ευθείας μετάδοση δήλωσης ίδρυσης κόμματος στον Άρειο Πάγο από τον Σάββα Τσιτουρίδη(!), του οποίου τα ίχνη στις δημοσκοπήσεις στη συνέχεια δεν ανιχνεύονται.

Με τα δεδομένα αυτά μπορεί κανείς με ασφάλεια να προβλέψει ότι η επόμενη κυβέρνηση, αν αυτή προκύψει με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, όπως όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, θα περιορίσει την ΕΡΤ μειώνοντας τις δαπάνες της και το (μη) «ανταποδοτικό» τέλος που πληρώνουν οι πολίτες μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Η παρέμβαση αυτή δεν αναμένεται να γίνει όμως με τον θεαματικό τρόπο που είχε επιλέξει ο Αντώνης Σαμαράς, δημιουργώντας στην πράξη πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που τελικά επέλυσε. Όσοι γνωρίζουν τον τρόπο που εργάζεται ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν ότι η προσέγγιση αντί για θεαματική και εντυπωσιακή θα είναι συστηματική και επί της ουσίας.

Από τις ως τώρα ανακοινώσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκύπτει ότι θα αξιολογηθεί κάθε δραστηριότητα (η σκοπιμότητα δηλαδή κάθε καναλιού ή εκπομπής και η αντίστοιχη απόδοσή τους) και κάθε εργαζόμενος με κριτήρια πραγματικής παραγωγικότητας και ουσιαστικής πολιτισμικής αξίας. Κι αν οι συνδικαλιστές αρνηθούν να συνδράμουν στην προσπάθεια, θα αφεθούν να τραβήξουν το δρόμο τους. Οι ελάχιστες ακροαματικότητες της ΕΡΤ σημαίνουν στην πράξη ελάχιστο πολιτικό κόστος για οποιαδήποτε καλής πίστης προσπάθεια εξορθολογισμού. Κι όσοι θεωρούν ότι μπορούν το 2019, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί στην Ελλάδα, να συντηρήσουν μια νησίδα της δεκαετίας του ‘80 με χρήματα του φορολογούμενου, θα βρεθούν προ εκπλήξεων.