Το πόσο μεγάλη είναι η δυσκολία φαίνεται από το γεγονός ότι ακόμα και το Mega, που πρόλαβε και εξασφάλισε 98 εκατ. ευρώδάνειο λίγο πριν μπουν οι Επίτροποι της τρόικας στις «συστημικές» τράπεζες και αύξησε πριν λίγους μήνες, το μετοχικό του κεφάλαιο κατά 10 εκατ. ευρώ, συζητά και πάλι νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αύξηση που, όπως δημοσιεύθηκε στον Τύπο, αφορά ποσό της τάξεως των 15-20 εκατ. ευρώ, το οποίο και θα κληθούν να βάλουν οι μέτοχοι του Mega ώστε να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες της τηλεοπτικής εταιρείας. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ομίλου του ΔΟΛ. Για όγδοη χρονιά εμφανίζει ζημίες 32 εκατ. ευρώ το 2012, με κύκλο εργασιών 96 εκατ. ευρώ και 134 εκατ. ευρώ δάνεια, από τα οποία τα 100 βραχυπρόθεσμα.

Οι δυσκολίες δεν αφορούν μόνο στις οικονομικές υποχρεώσεις των συστημικών μέσων. Ακόμα σοβαρότερο πρόβλημα είναι οι μακροχρόνιες προοπτικές τους στην ευρύτερη αγορά. Η αλλαγή μοντέλου της Ελλάδας – στην περίπτωση του καλού σεναρίου -, περνάει από την αύξηση της οικονομίας μέσω των εξωστρεφών δραστηριοτήτων. Εξαγωγές δηλαδή και τουρισμός, που δεν πρόκειται όμως να φέρουν έσοδα στα εγχώρια ΜΜΕ.

Συνεπώς η ανάκαμψη της αγοράς αυτής θα είναι βραδύτερη από την ανάκαμψη στο σύνολο της οικονομίας. Άλλωστε ακόμα και εσωτερικές δραστηριότητες με εξωστρεφή χαρακτήρα που μπορούν πιθανώς να αναπτυχθούν στο μέλλον (π.χ. υγεία και παιδεία), απευθυνόμενες σε αγορές του εξωτερικού δεν πρόκειται να φέρουν σοβαρά έσοδα στην
αγορά των ΜΜΕ.

Ταυτόχρονα, εταιρείες ΜΜΕ με χαμηλότερα επίπεδα δανεισμού ή εταιρείες που έχουν διείσδυση στην αγορά του διαδικτύου, διεκδικούν ήδη μερίδιο των διαφημιστικών εσόδων των συστημικών μέσων και θα το κάνουν αυτό αυξάνοντας την σχετική πίεση μόλις η αγορά κάπως σταθεροποιηθεί. Εξάλλου, οι ίδιες οι βασικές αγορές στις οποίες βρίσκονται τα μέσα αυτά (τηλεόραση και Τύπος), απειλούνται από την ανάπτυξη του διαδικτύου.

Τόσο λόγω της συρρίκνωσης του χρόνου που διαθέτει ο μέσος καταναλωτής για τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας και ενημέρωσης που προσφέρουν τα παραδοσιακά μέσα, όσο και για τις όλο και ανταγωνιστικότερες (και κυρίως μετρούμενες σε ό,τι αφορά την απόδοσή τους) διαφημιστικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο.

Τέλος, στα προβλήματα των συστημικών ΜΜΕ θα πρέπει να προστεθεί και η υποψία ότι η τρόικα, η οποία θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερο έλεγχο των τραπεζών, αλλά και (στρατηγικά) οι μελλοντικοί -πιθανότατα ευρωπαίοι- ιδιοκτήτες μεγάλου μέρους των ελληνικών τραπεζών, θα θελήσουν να διαμορφώσουν το δικό τους σύστημα επιρροής στα ΜΜΕ, που θα λειτουργεί με τους δικούς τους όρους και κανόνες. Με δεδομένη την υπερχρέωση πολλών συστημικών μέσων, στο μέτωπο αυτό τους επόμενους μήνες και χρόνια θα κριθούν πολλά.