Νικήτρια αναδείχθηκε η Photostick Analytics, spin-off του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Επιστημών «Δημόκριτος», που έχει αναπτύξει μια έξυπνη νανοφωτονική συσκευή για την επιτόπια ανίχνευση της νοθείας της παρουσίας επιβλαβών ουσιών στα τρόφιμα. Στη δεύτερη θέση, αναδείχθηκε η Peace by Peas, μία νεοφυής επιχείρηση που παράγει ζυμωμένα φυτικά τρόφιμα χρησιμοποιώντας τοπικές οργανικές ύλες.

Τη διαγωνιστική  διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν δέκα εταιρείες από τον τομέα της αγροδιατροφικής τεχνολογίας, οργάνωσε το EIT Food Hub Greece που υλοποιείται από τους Industry Disruptors – Game Changers. Το ΕΙΤ Food είναι ο τομέας τροφίμων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και στόχος της ελληνικής εκπροσώπησης είναι η διασύνδεση του εγχώριου οικοσυστήματος των αγροδιατροφικών startups με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό.