Για την κατασκευή της εταιρικής της ιστοσελίδας

Κύρια χαρακτηριστικά της εταιρείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό και η τεχνολογία, και στο ίδιο μοτίβο υλοποιήθηκε ο διαδικτυακός χώρος. Στο νέο περιβάλλον κυριαρχούν η αισθητική, η ασφάλεια, η ποιότητα και η εργονομία, αξίες που διέπουν και τις κύριες επιδιώξεις της εταιρείας.