Η Knowcrunch ανέλαβε την προσαρμοσμένη εκπαίδευση στελεχών των MullenLowe, McCann και Γερμανός. Επιλεγμένα στελέχη της ΜullenLowe και της McCann παρακολούθησαν ειδική ενδοεταιρική εκπαίδευση πάνω σε διαφορετικές τακτικές του digital marketing, ενώ η Γερμανός εκπαίδευσε επιλεγμένους πελάτες της στο πλαίσιο του προγράμματος loyalty.

Οι Αccount Μanagers των MullenLowe και McCann εκπαιδεύτηκαν πάνω σε social networks όπως Facebook και Instagram, αλλά και πώς να αναλύουν τα αποτελέσματα του social media marketing.

Παράλληλα, επιλεγμένοι πελάτες της Γερμανός παρακολούθησαν influencer marketing fundamentals, όπου αναλύθηκαν οι στρατηγικές και οι τακτικές για τους influencers, αλλά και ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται για να βρεθούν οι σωστοί influencers ανάλογα με την εκάστοτε επιχείρηση. Τις ειδικές αυτές εκπαιδεύσεις ανέλαβαν οι instructors της Knowcrunch Δημήτρης Δημητριάδης, CEO της TheFutureCats, και Αποστόλης Αϊβαλής, CEO της Aival.com.