Κατά τη διάρκεια του Forum, θα αναλυθούν διεξοδικά – μέσω πραγματικών εμπορικών παραδειγμάτων – οι βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών, Ανάπτυξης και Οικοδομικών Υλικών των ΗΠΑ. Οι ομιλητές του Forum, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της πολυετούς εμπειρίας τους θα τοποθετηθούν σε καίρια ζητήματα που σχετίζονται με την αγορά των ΗΠΑ.