Η έρευνα της Deloitte για τους Gen Zs και τους Millennials αποκαλύπτει ότι οι δύο γενιές «παλεύουν» για ισορροπία και υποστηρίζουν την αλλαγή. Σύμφωνα με την Deloitte’s 2022 Gen Z and Millenial Survey, φέτος, οι Gen Zs και οι Millennials ανέφεραν το κόστος ζωής ως την κύρια προσωπική τους ανησυχία, ακολουθούμενη από την κλιματική αλλαγή.

H ανησυχία για το κόστος ζωής μπορεί να είναι σύμπτωμα της εποχής, αλλά αφορά επίσης και ζητήματα που αυτές οι γενιές εκφράζουν τα τελευταία 11 χρόνια που διεξάγεται η έρευνα. Μόλις το 25% των Gen Zs και 21% των Millennials δήλωσαν ότι μπορούν να πληρώσουν με άνεση τα μηνιαία τους έξοδα, και σχεδόν οι μισοί ζουν με το άγχος για τον επόμενο μισθό.

Περίπου τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η οικονομική ανισότητα αυξάνεται, και μόνο το 28% πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας τους θα βελτιωθεί τον επόμενο χρόνο.